tess

SERVICES & PRICES

BIKINI WAITRESSING / SOCIALISING $100 P/H

LINGERIE WAITRESSING / SOCIALISING $100 P/H

TOPLESS WAITRESSING / SOCIALISING $150 P/H